UM Focus: Toeristisch bezoek aan steden

Jaarlijks onderzoek van NBTC met aantal bezoekers, activiteiten en profiel informatie.

In deze UM Focus een samenvatting van het NBTC onderzoek toeristisch bezoek aan steden: aantallen, profielen en ondernomen activiteiten.

Het rapport is beschikbaar in de sectie Publicaties & Analyses - Bezoek en verblijf.

Bron: NBTC
Jaar: 2019